SERUM FİZYOLOJİK DAMLA | 20 ML

KULLANICI GRUBU:
GENEL HALK

BİRİM FORMÜLÜ:
% 0.9 (a/h) Sodyum Klorür içerir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ:
Vücut sıvılarıyla izotonik bir çözeltidir. Daha çok burun tıkanıklıklarında burun mukozasının yumuşatılması ve içerideki yabancı Cisimlerin yapıştıkları yerden dışarı atılmalarını sağlayarak burun kanalını açmak ve rahatlatmak için kullanılır.
Böylece burun normal fonksiyonlarını yapabilmesi için gerekli olan nemliliğe ve burun mukoza şişkinliklerinin normale dönmesine yardımcı olur.
GÜNLÜK KULLANMA ŞEKLİ VE DOZU:
Doktor tarafından tavsiye edilen şekle göre veya burun deliklerine: Yetişkinlerde günde 3-4 defa, her burun deliğine 1-2 damla baş arkaya eğilerek tatbik edilir. Bebek ve çocuklarda günde 1-2 defa, her burun deliğine 1 -2 damla olarak baş arkaya eğilerek tatbik edilir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:
Nezle ve gribal enfeksiyonlarla beraber seyreden burun içi kurumalarında, ortamın rutubetsiz oluşu nedeniyle rahatsızlık veren mukoza kuruluklarının nemlendirilmesine, burun içi mukozasının yumuşatılmasına, varsa şişkinliklerinin normale döndürülmesine yardımcıdır.

25 oC ‘ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Günümüze kadar bildirilmiş herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:20 ml’lik ambalaj formu damlalıklı kapaklı polietilen şişede bulunmaktadır. 30 ml’lik ambalaj formu polietilen sprey başlık içeren polietilen şişede bulunmaktadır.