ŞANTİYE ECZA DOLABI

KULLANICI GRUBU:
GENEL HALK

FORMÜLASYON ŞEKLİ  (SIVI)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) (Kimyasal adı; CAS Numarası)
Etil alkol % 70, CAS No;64-17-5 İsopropil alkol % 10 ,CAS No;67-63-0
Yardımcı maddeler
Gliserin ve boyar madde içerir.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:
Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa,Escheria Coli Bakterisid, Virusid, Fungusid ve protozoid etkilidir.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:
Mukoza ve göz çevresinde kullanılmamalı, içilmemeli, yutulmamalı ve solunmamalıdır
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ /VARSA ANTİDOTU:
LD50 Değerleri(oral ,sıçan)8405 mg/Kg (hesaplanan) Antidotu yoktur..
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler: Gözü açarak 10 dakika bol su ile yıkayın.Doktor tavsiyesi alın.
Yutma:Temiz suyla ağzı çalkalayın. Bol miktar su içirin .Doktor tavsiyesi alın.
KULLANIM ŞEKLİ :
Hijyenik El Antisepsisi: Yıkanmış ve kaba kirlerinden arındırılmış kuru ellerde uygulanır.
Avuç içine 3 ml çözelti alınarak eller, 30 saniye boyunca iyice ovalanır.
Cerrahi  El Antisepsisi: Yıkanmış ve kaba kirlerinden arındırılmış kuru ellere 2×5 ml alınarak en az 3 dakika süre ile iyice eller ve kollar dirseklere kadar ovalanır. Eller kuruduktan sonra eldivenler giyilir.
Uzun süren cerrahi operasyon aralıklarında 2 dakika süre ile 2×5 ml ürün ellere yıkanmadan tatbik edilip, eldivenler değiştirilerek operasyona devam edilir.
Cilt Antisepsisi:Yağ bezesi az olan ciltlerde; enjeksiyon ve ponksiyonlardan önce en az 15 saniye uygulanır. İntraartiküler enjeksiyon ve ponksiyonlardan önce en az 1 dakika uygulanır.
Yağ bezesi çok olan ciltlerde; alan daima nemli tutularak en az 10 dakika süreyle tatbik edilir.
–  Kullanmadan önce etiketi  ve kullanım kılavuzunu okuyunuz.
–  Çocuklardan, Gıda ve Hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
– İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, Kullanım talimatına uyunuz.
– Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

* Kişisel hijyeni korumak ve sürdürmek,
* Sulandırılmadan kullanıma hazır, su ve sabun gerektirmeyen her ortamda rahatlıkla kullanılabilir,
* Muayenelerde mutlak suretle kullanılmak üzere,
* Klinik ve muayenelerde enjeksiyon, ponksiyon öncesi antisepsisinde,
* Ameliyat ve yoğun bakım servisleri gibi tüm riskli alanlarda hijyenik ve cerrahi antisepsislerde,
* El ve cilt hijyeninin gerek görüldüğü tüm yerlerde,
SAKLAMA KOŞULLARI:
25oC’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar kullanınız.
Ürünün 25 o C’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.
İsopropil alkol içeriri alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Hassas ciltlerde; hafif kızarıklık, kaşıntı ve yanma  görülebilir .
Kullanma talimatında yer almayan herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaştığınızda doktorunuza ve eczacınıza başvurunuz.
“Zehirlenme durumlarında “Ulusal Zehir Danışma Merkezi(UZEM)’ nin 114 No ‘lu telefonunu arayınız.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Haricen Sulandırılmadan kullanılır.
Cildinizin dış yüzeyine kullanınız. Gözlere temastan sakınınız. Sporozoid etkisi yoktur.Mukoza zarlarına ve açık yaralara sürmeyiniz..
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
R11-Kolay alevlenir.
R-36 Gözleri tahriş eder.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S2-Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun
S7/47-Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 o C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S9-Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S16-Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.-Sigara içmeyin.
S26-Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S46-Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51-Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S56-Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml’ lik ambalajlarda bulunur.