RİVANOL | 1 GR – 25’LİK KUTU

KULLANICI GRUBU:
GENEL HALK

BİRİM FORMÜLÜ:

Ethacridinlactat Monohydrat
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:
1/1000 – 1/2000 ’lik çözeltisi antiseptik olarak kullanılır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
25 oC’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
UYARILAR ÖNLEMLER:
Sadece haricen kullanılır. Hazırlanan çözeltinin 1 hafta içinde tüketilmesi gerekir.