OPAKJEL 2-70 | 500 ML

KULLANICI GRUBU:
GENEL HALK

FORMÜLASYON ŞEKLİ  (SIVI)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) (Kimyasal adı; CAS Numarası)
Etil alkol % 70, CAS No;64-17-5 İsopropil alkol % 10 ,CAS No;67-63-0
Yardımcı maddeler
Gliserin ve boyar madde içerir.

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:
Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa,Escheria Coli Bakterisid, Virusid, Fungusid ve protozoid etkilidir.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:
Mukoza ve göz çevresinde kullanılmamalı, içilmemeli, yutulmamalı ve solunmamalıdır
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ /VARSA ANTİDOTU:
LD50 Değerleri(oral ,sıçan)8405 mg/Kg (hesaplanan) Antidotu yoktur..
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler: Gözü açarak 10 dakika bol su ile yıkayın.Doktor tavsiyesi alın.
Yutma:Temiz suyla ağzı çalkalayın. Bol miktar su içirin .Doktor tavsiyesi alın.
Hijyenik El Antisepsisi: Yıkanmış ve kaba kirlerinden arındırılmış kuru ellerde uygulanır.Avuç içine 3 ml çözelti alınarak eller, 30 saniye boyunca iyice ovalanır.
Cerrahi El Antisepsisi: Yıkanmış ve kaba kirlerinden arındırılmış kuru ellere 2×5 ml alınarak en az 3 dakika süre ile iyice eller ve kollar dirseklere kadar ovalanır. Eller kuruduktan sonra eldivenler giyilir. Uzun süren cerrahi operasyon aralıklarında 2 dakika süre ile 2×5 ml ürün ellere yıkanmadan tatbik edilip, eldivenler değiştirilerek operasyona devam edilir.
Cilt Antisepsisi: Yağ bezesi az olan ciltlerde; enjeksiyon ve ponksiyonlardan önce en az 15 saniye uygulanır. İntraartiküler enjeksiyon ve ponksiyonlardan önce en az 1 dakika uygulanır. Yağ bezesi çok olan ciltlerde;  alan daima nemli tutularak en az 10 dakika süre ile tatbik edilir.
KATATER UYGULAMALARI:Yakın mesafeden cilt üzerine püskürtülür veya bir parça pamuk/ped üzerine sıkılarak kullanılır. Uygulama alanının tam olarak ıslanmasına dikkat edilir.
YAN ETKİLER:İsopropil alkol içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.
Haricen sulandırılmadan kullanılır.
Cildinizin dış yüzeyinde kullanınız. Gözlere temastan sakınınız. Sporozid etkisi yoktur.
Mukoza zarlarına ve açık yaralara sürmeyiniz.
Klorheksidine daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olanlarda kullanılmamalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
25 oC’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar  kullanınız.
Ürünün 25 oC’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 2 yıldır.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.
Haricen sulandırılmadan kullanılır.
Cildinizin dış yüzeyinde kullanınız. Gözlere temastan sakınınız. Sporozid etkisi yoktur.
Mukoza zarlarına ve açık yaralara sürmeyiniz.
Klorheksidine daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olanlarda kullanılmamalıdır.
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
R11-   Kolay  alevlenir.
R36 –  Gözleri tahriş eder.
R67-   Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S2-     Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun
S9-     Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S7/47-Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 oC’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S16-   Tutuşturucu  kaynaklardan uzakta muhafaza edin.-Sigara içmeyin.
S25-   Göz ile temasından sakının
S26-   Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S46-   Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun,kabı veya etiketi gösterin.
S51-   Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S56-   Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
S64-   Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın(sadece kişinin bilinci yerinde ise)
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml, 250 ml, 500 ml ‘ lik ambalajlarda bulunur.