NEDEN ÇİFTE STANDART?

NEDEN?

1- Üretim yeri standartları

2- Ruhsatlandırma prosedürleri,

3- İhale alım koşulları

birbirinden tamamen farklıdır?

ANTİSEPTİK-DEZENFEKTANLAR İÇİN ŞU ANDA UYGULANAN BU İŞLEMLER, İLAÇLAR İÇİN DE AYNEN UYGULANSA, İLAÇ UYGULAMALARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE OLACAKTIR.

1- Sağlık Bakanlığı;

İlaç ve tıbbi ürün üretim yerlerinde, şimdiye kadar kendisinin denetleyerek vermiş olduğu ve üreticisi ile ortaklaşa sorumluluğunu aldığı GMP (iyi imalat uygulamaları) sertifikasına ve üretim yeri izin belgesine gerek olmadığını,
Belediyelerden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının yeterli olacağını bildirdi.

2- Sağlık Bakanlığı;

Firmalardan her marka Antibiyotik için ayrı ayrı olmak üzere onaylı laboratuvarlardan alınmış, hangi bakterilere etkili olduğunu gösteren raporlar isteyecek.
Bu testler Türkiye’de yapılamıyorsa yurt dışındaki laboratuvarlardan alınacak.
Aynı etken maddeli antibiyotiklerin, farklı markalarının kullanım kılavuzları da farklı olabilecek.

3- Sağlık Bakanlığı;

İlaç ve tıbbi ürün ruhsatlanmasında değişikliğe gitti.
Şimdiye kadar baş ağrısı, mide ağrısı ve eklem ağrılarında kullanılabilen ve bu durum kullanım kılavuzunda belirtilen ağrı kesicilere bundan böyle her bir ağrı tipi için ayrı ruhsat verilecek.
Aynı formüllü ağrı kesici sadece baş ağrısı için kullanılabilecek.
Eğer mide ağrısında kullanılacaksa ayrı bir ruhsat, eklem ağrısında kullanılacaksa ayrı bir ruhsat çıkartılacak.
Hangi ağrıda kullanılırsa kullanılsın, her marka için onaylı laboratuvarlardan ayrı ayrı baş ağrısına (mide veya eklem) etkili olduğuna dair rapor istenecek.
Doktor aynı etken madde olmasına rağmen, baş ağrısı için ayrı ağrı kesici yazacak, mide ağrısı için o ürünü yazamayacak.
Vatandaşın baş ağrısı varsa sadece baş ağrısı için ruhsatı bulunan aynı formüllü ağrı kesiciyi kullanacak, aynı formüllü ama mide için ağrı kesici olanı kullanamayacak.

4- Sağlık Bakanlığı;

İlaç ve tıbbi ürün üretim yerlerinde, kendisinin vermiş olduğu üretim yeri izin belgesi ve GMP (İyi İmalat Uygulamaları) sertifikasını kaldırıp, bu sorumluluğu belediyelere verdiği için,
her firmanın kendisinin hazırladığı bir kaç numuneyi, sanki üretim hattından ya da piyasadan almış gibi mühürleyip yasal hale getirdikten sonra bu ürünlerin kimyasal, mikrobiyolojik analizleri ve Stabilite testlerinin onaylı laboratuvarlar tarafından yapılması zorunluluğunu getirdi. Şimdiye kadar üreticisi tarafından sorumluluğu alınarak yapılan bu testler, bundan böyle onaylı laboratuvarların sorumluluğunda olacak.

5- Sağlık Bakanlığı;

Bundan böyle İlaç ve tıbbi ürün ihalelerinde hastanelerin her ürüne ait özel şartnameler çıkaracağını, 1 adet numune isteyeceğini, her firma onaylı laboratuvarlardan alacağı kendi ürününe ait mikrobiyolojik raporunu vermez ise ihalelere katılamayacağını bildirdi.
hastane, firmanın tüm evrakları tamam olsa bile, kompetan üye numuneyi beğenmez ise fiyatı ne olursa olsun, daha pahalı olanı alabilecek.

AYNI KONUDA 2 FARKLI UYGULAMA, 2 DOĞRU OL(A)MAYACAĞINA GÖRE HANGİSİ DOĞRUDUR?

SAĞLIK BAKANLIĞININ, ANTİSEPTİK-DEZENFEKTAN UYGULAMALARI DOĞRU İSE HASTANELERİMİZDE NEDEN, MERDİVEN ALTLARINDA ÜRETİLMİŞ, FORMÜLLERİNE UYGUN OLMAYAN, SAHTE DEZENFEKTANLAR ALINMAKTA VE KULLANILMAKTADIR?

NEDEN ÖLÜMCÜL HASTANE MİKROBU ARTMAKTADIR?