“KORUYUCU ECZACILIK”

“KORUYUCU ECZACILIK”

“SAĞLIK İÇİN HİJYEN ŞART”

Eczanelerde Hijyen, çok önemsenmesi gereken bir durumdur.

Hastanelerde “Tıbbi Hata” olarak bulunan Hastane Mikrobunun (nozokomiyal) benzerinin Eczanelerde de bulunması çok doğal bir sonuçtur.

Hastanelerde elleri en kirli kesim doktorlar ise, eczanelerde de eczacılardır.

Aslında eczacılar ve doktorlar vatandaşlarımız için rol model, yani örnek alınması gereken kişilerdir.

Eczacının da doktorun da bağışıklık sistemi, mikroplara direnç kazanmaları nedeni ile güçlüdür, kolay hasta olmazlar.

Ama Hijyene ve özellikle el antisepsisine dikkat etmeyen, eczacı, doktor, sağlık mensupları ve eczane çalışanları, taşımakta oldukları mikrobu başta aileleri olmak üzere, hasta ve yakınlarına bulaştırma potansiyeli taşırlar.

Bu itibarla Eczane Hijyeni çok önemli olup, hijyenin en önemli enstrümanları olan, Antiseptik mendiller, su ve durulama istemeyen antiseptik solüsyonlar, jeller, köpükler, başta eczacılar ve eczane çalışanları olmak üzere günde en fazla 5 defa, ellerin avuç içi, parmak araları dahil 15-30 saniye ovalanması ile, el antisepsisi sağlanmalıdır.

Su ve durulama istemeyen El Antiseptikleri ve Antiseptik Mendiller, kasa kenarında bulunarak eczaneye gelen herkese bedelsiz uygulatılarak, “HİJYEN FARKINDALIĞI” yaratılmalıdır.

Böylece vatandaşa “antiseptik eczaneden alınır” mesajı verilirken, aynı zamanda sağlık danışmanlığı uygulaması yapılmış olur.

Kişisel Hijyenin (mikrobiyal temizlik) sadece Antiseptiklerle sağlanacağı, anti bakteriyellerin mikrop öldürmeyeceğini anlatmak Koruyucu Eczacının görevidir.

Herkesin evinde bulunarak, bilinçli ve düzenli kullanılmasının alışkanlık haline getirecek, tüm hijyen ürünlerini içeren HİJYEN SETLERİ, hasta ziyaretleri için götürülen geçmiş olsun çiçekleri hasta odasına alınmadığına göre aynı zamanda geçmiş olsun çiçeği yerine de kullanılacağı vatandaşlarımıza hatırlatılmalıdır.

Ameliyata girecek bir hastaya, şampuanın mikrop öldürmeyeceği, ameliyattan önce “Cerrahi Vücut Antisepsisi” için vücudunu mutlaka ANTİSEPTİK KÖPÜK ile 2 defa, 3 er dakika OVALAYARAK yıkaması, bol su ile DURULAMASI ve KURUTARAK ameliyata hazır hale gelmesi, böylece ölümcül hastane mikrobundan korunacağı bilgisini vermek ve mutlaka uygulatmak Halkın Sağlık Danışmanı Eczacıların en önemli görevidir.

 

SON SÖZÜMÜZ VATANDAŞLARIMIZADIR.

 

Güvenilir ürün eczanede bulunur.

Aksi durumda, bozuk bir üründen, üreticisi kadar Eczacı da kanunen sorumludur.

Özellikle TV’lerden ve internetten, anormal yüksek fiyatlarla, sahte ürün alınmak istenmiyorsa bu tavsiyeye kulak verilmelidir.

Aklımızı kullanarak, bilinçli, usulüne uygun şekilde ve dozunda kullandığımız, güvenilir üretim yerlerinde üretilmiş hiçbir ürün sağlığa zararlı değildir.

Sağlığı korumak, tedavi etmeye göre çok daha, Kolay, Ekonomik ve Akılcıdır.

 

TER KOKMAZ, KOKAN MİKROPTUR.

Kokuyu daha baskın kokularla, deodorantlarla gideremezsiniz.

Yapılması gereken çok basittir.

İstenmeyen vücut kokuları antiseptik mendil ile silinerek yok edilir.

Veya 10 günde bir tüm vücut ANTİSEPTİK KÖPÜK ile (anti bakteriyel değil) ovalanmalı, durulanmalı ve kurulanmalıdır.

Aynı şekilde 10 dakika süre ile ayak banyosu yapılmalıdır.

Bu takdirde istenmeyen tüm kokular yok olacağı gibi, deri nefes alarak sağlık kazanacaktır.

SAĞLIK ŞAKAYA GELMEZ.

SAĞLIĞIN KEŞKESİ OLMAZ.

SAĞLIĞI KORUMAK HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ OLMALIDIR.

#Sağlıkiçinhijyenşart