KLORHEKSOL ANTİSEPTİK KÖPÜK | 200 ML

ÜRÜN TİPİ (1) KULLANICI GRUBU: GENEL HALK

Ameliyat Öncesi El Antisepsisi: KLORHEKSOL SCRUB® suyla seyreltilmeden kullanılır. Eller ve kollar suyla ıslatılır.
Avuç içine alınan 5 ml (bir tatlı kaşığı kadar) KLORHEKSOL SCRUB® ile el ve kollar 3 dk ovalanır. Gerekirse tırnaklar fırçalanabilir. Fırçalamada aşırı kuvvet tatbik edilmemelidir. Sonra bol suyla iyice durulanır. Ameliyata hemen girilmeyecekse iyice kurulanır, girilecekse aynı işlem yeniden 3 dk daha tekrarlanır. Durulamadan sonra steril bir havlu ile iyice kurulanır.
Hemşire, Hastabakıcı vb. Personelin El Antisepsisi: Hastalarla temastan önce ve sonra KLORHEKSOL SCRUB® ile ellerini gerekirse kollarını yukarıda belirtildiği gibi yalnız 1 defa 3 dk yıkamaları yeterlidir.
Hastaların Yıkanması: Hastaların ameliyattan önce veya günlük bakımları sırasında KLORHEKSOL SCRUB® ile yıkanmaları, hastane enfeksiyonlarının ve evlerde enfeksiyöz komplikasyonlarının önlenmesinde yararlıdır.
Kullanmadan önce etiketi kullanım kılavuzunu okuyunuz. Çocuklardan, Gıda ve Hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.
Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ameliyat öncesinde el antisepsisi, hemşire ve hastabakıcıların, hastaya bakan ev halkının el antisepsisi, jinekolojik, ürolojik, dermatolojik vb. muayenelerden önce ve sonra el sterilizasyonunda, hastaların günlük hijyen ve yıkanmalarında ayrıca ciltteki yaraların antisepsisi ile genel amaçlı bir cilt temizleyicisi olarak kullanılır

SAKLAMA KOŞULLARI:
25oC’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar kullanınız.
Ürünün 25 o C’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.