İSOSOL ANTİSEPTİK SOLÜSYON | 500 ML

KULLANICI GRUBU:
GENEL HALK

FORMÜLASYON ŞEKLİ ( SIVI ) : Aktif maddenin adı ve miktarı ( % ) ( kimyasal adı : CAS NUMARASI ) Povidon iyot %10, CAS No: 25665-41-8

Yardımcı Maddeler:

%0.4 yumuşatıcı %0.6 yüzey aktif madde ve deiyonize su içerir.

İLKYARDIM ÖNLEMLER:

Deri: Deriye zararı yoktur. iyoda duyarlı kişilerde allerjik reaksiyonlar görülebilir. Tahriş söz konusu olduğunda kullanım durdurulmalı ve cilt bol su ile yıkanmalıdır. Tıbbi yardım alın.

Gözler: Gözü açarak 15 dakika soğuk su ile yıkayın. Uzun süreli temas gözde tahriş edici olabilir. Tıbbi yardım alın.

Yutma: Ağzı bol su ile yıkayın. Su için. kusmaktan kaçının, tıbbi yardım alın.

Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Tıbbi yardım alın.

“Zehirlenme durumlarında “Ulusal Zehir Danışma Merkezi(UZEM)’ nin 114 No ‘lu telefonunu arayınız.

İsosol Çözelti sulandırılmadan olduğu gibi ilgili bölgenin çevresine sürülür kuruması beklenir. Oluşan film sonradan yıkanarak temizlenir.

Hijyenik ve cerrahi amaçlı kullanılır Ameliyatlardan önce jinekolojik ve doğuma yardımcı tedbirlerde enjeksiyon, biopsi, punksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza hijyeninde kullanılır. Hijyenik ve cerrahi maksatlı el temizliği diğer kullanıldığı yerlerdi

SAKLAMA KOŞULLARI:
Ürünün 25 o C’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

İyoda duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.
İyodun aşırı absorbsiyonu metabolik asidoz ,hipernatremi,renal fonksiyonlarda bozukluk ve gastrointestinal nekroz oluşturabilir.