İSOSOL ANTİSEPTİK SOLÜSYON | 50 ML

KULLANICI GRUBU:
GENEL HALK

Dünyada en etkili ve tek Cilt Antiseptiği olarak kullanılan,
%10 POVİDON-İYOT etken maddeli (İsosol, Batticon vb) ürünlerin Devlet hastanelerinde dahi yanlış uygulandığını gösteren bir video kaydı.

ÜRÜN KURUYUP FİLM TABAKASI YAPMASI BEKLENİLMEDEN SİLİNİRSE HİÇBİR ETKİSİ KALMAZ.
YARA MİKROPLARA AÇIK HALE GELİR.

Lütfen siz böyle yapmayın.
Yara iyileşinceye kadar 6 saatte bir pansumanı mutlaka YENİLEYİNİZ.

Doktor tarafından başka bir şey söylenmedikçe İSOSOL ANTİSEPTİK ÇÖZELTİ® sulandırılmadan olduğu gibi deriye ve mukozaya sürülerek kuruması beklenir. Cerrahide, Ürolojide, Ortopedide Serum Fizyolojik veya Ringer çözeltisi ile 1/5 – 1/50 oranında seyreltilerek antiseptik yıkamalar için kullanılır.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanma talimatına uyunuz. Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ameliyatlardan önce jinekolojik ve doğuma yardımcı tedbirlerde enjeksiyon, biopsi, punksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır. Yanma, pyodermi, mikotik ve bakteriyel menşeli yaralar, süper enfekte dermatozlar ile hijyenik ve cerrahi maksatlı el antisepsisi diğer kullanıldığı yerlerdir.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25oC’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar kullanınız.
Ürünün 25 o C’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.
İsopropil alkol içeriri alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Hassas ciltlerde; hafif kızarıklık, kaşıntı ve yanma  görülebilir .
Kullanma talimatında yer almayan herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaştığınızda doktorunuza ve eczacınıza başvurunuz.
“Zehirlenme durumlarında “Ulusal Zehir Danışma Merkezi(UZEM)’ nin 114 No ‘lu telefonunu arayınız.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Haricen Sulandırılmadan kullanılır.
Cildinizin dış yüzeyine kullanınız. Gözlere temastan sakınınız. Sporozoid etkisi yoktur.Mukoza zarlarına ve açık yaralara sürmeyiniz..
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
R11-Kolay alevlenir.
R-36 Gözleri tahriş eder.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S2-Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun
S7/47-Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 o C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S9-Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S16-Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.-Sigara içmeyin.
S26-Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S46-Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51-Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S56-Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml’ lik ambalajlarda bulunur.