İSOSOL ALKOLLÜ ACİL DURUM ANTİSEPTİĞİ | 50 ML

ÜRÜN TİPİ (1) KULLANICI GRUBU: GENEL HALK
FORMÜLASYON ŞEKLİ  (SIVI):
Aktif maddenin adı ve miktarı (%) (Kimyasal adı; CAS Numarası) Povidon iyot  % 10, CAS No;25655-41-8 Etil Alkol %30(v/v) CAS No;64-17-5
Yardımcı maddeler
%0.4 yumuşatıcı %1 yüzey aktif madde ve çözücü olarak deyonize su içerir.
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler: Gözü açarak 15 dakika bol su ile yıkayın. Doktor tavsiyesi alın.
Yutma: Temiz suyla ağzı çalkalatın. Bol miktar su içirin. Doktor tavsiyesi alın.
Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Tıbbi yardım alın.
“Zehirlenme durumlarında “Ulusal Zehir Danışma Merkezi(UZEM)’ nin 114 No ‘lu telefonunu arayınız.
KULLANIM ŞEKLİ :
İsosol Alkollü Çözelti sulandırılmadan olduğu gibi ilgili bölgenin çevresine sürülür 2-3 dakika kuruması beklenir. Oluşan film sonradan yıkanarak temizlenebilir.
Ameliyatlardan önce, jinekolojik ve doğuma yardımcı tedbirlerde, enjeksiyon, biopsi, punksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza hijyeninde  kullanılır. Hijyenik ve cerrahi maksatlı el temizliği diğer kullanıldığı yerlerdir.
SAKLAMA KOŞULLARI:
Ürünün 25 oC’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

YAN ETKİLER:

İyoda duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.
İyodun aşırı absorbsiyonu metabolik asidoz ,hipernatremi,renal fonksiyonlarda bozukluk ve gastrointestinal nekroz oluşturabilir.