Antibiyotik Yerine Antiseptik Kullanılmalı

Antibiyotik Yerine Antiseptik Kullanılmalı

Sağlık açısından antiseptikler ve antibiyotikler önemli bir yere sahiptir. Bu maddelerin kendi içlerinde farkları vardır.

Antiseptik Nedir?

Yüzeyde ve canlılarda kullanılan antiseptikler, zararlı organizmaları engellemeyi hedefleyen maddelerdir. Ameliyat öncesinde ellerin temizliği için, hasta bakıcıların sterilizasyonu, çeşitli muayenelerde güvenli kullanım sağlar.

Antibiyotik Nedir?

Genel bir ifade ile antibiyotik tanımı bakteriyel enfeksiyonlara karşı yok edici tedavidir. Kimyasal madde barındıran antibiyotikler, insan sağlığı açısından önemlidir. Kendi içerisinde birçok türü vardır ve reçete ile kullanımı mümkündür. Yanlış kullanım beraberinde hasarlar getirebilmektedir.

Antiseptikler Yerine Antibiyotikler Neden Kullanılmalı?

Antibiyotikler, hedef aldığı zararlıları yok etmektedir. Ancak bunu yaparken yan etkileri de olabilir. Yani bir zararlı bakteriyi yok ettiği esnada, bazı faydalı bölümlere olumsuz bir etki yapabilmektedir. Özellikle gereksiz şekilde doktorların verdiği antibiyotikler buna neden olabilir.  Diğer yandan antiseptikler, bir yandan zararı önlerken diğer yandan olası yan etkileri de en aza indirir. Doğru biçimde uygulanması halinde güvenli ve sorunsuz şekilde bu mikrop önleyiciler uygulanabilir. Her zararlı giderici uygulamada doğru kullanıma özen gösterilmesi gerekir.

Çoğalmayı Engelleyici Etki

Antibiyotiklerle antiseptiklerin arasındaki fark açısından önemli bir detay,  çoğalma engelleyici etkidir.  Enfeksiyonlu alanın hızlı bir şekilde iyileşmesi için, antibiyotiklerdeki gibi bakterilerle sınırlı kalmadan çözüm sağlar. Yani bakteri yanında virüs ve mantar gibi zararlılara karşı da önlem almaktadır.

Antiseptik Ve Dezenfektan Farkları

Uygulandığı alan bakımından antiseptik ve dezenfektanlar farklılık göstermektedir. Antiseptikler canlı ve zararlı maddeleri hedeflemektedir. Dezenfektanlarsa cansız maddeler için kullanılmaktadır. Etki süreleri bakımından da farklılıklar vardır. Antiseptikler daha uzun süre etkilerini devam ettirebilmektedir. Örneğin kanlı bir elde hijyeni koruyarak uzun süre varlığını sürdürür. Bu iki madde birbiriyle etkileşime girdiği zaman zarar verici yan etkilere neden olabilmektedir.  Bu gibi detaylar, uzun vadede antiseptik kullanımı açısından son derece önemlidir.

Reçetesiz Antiseptikler Nasıl Kullanılmalı?

Antiseptik maddelerin reçetesiz olanlarını kullanırken bazı önlemler alınması gerekir. Örneğin göz yaralanmalarında, insan ve hayvan ısırıklarında kullanılmaması gerekir. Ayrıca kapanması güç görünen geniş yaralarda, ciddi deri yanıklarında da uygulanmaması önemlidir.