VAZELİN PURE POMAT

KULLANICI GRUBU:
GENEL HALK

EP, BP ve USP’ye uygundur.
HARİCEN KULLANILIR.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza ve eczacınıza başvurunuz.

SAKLAMA KOŞULLARI:

25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.