MERKEZ TENTÜRDİYOT – 50 ML

ÜRÜN TİPİ (1) KULLANICI GRUBU: 
GENEL HALK

 

FORMÜLASYON ŞEKLİ (SIVI)

Aktif maddenin adı ve miktarı (%) (Kimyasal adı; CAS Numarası) İyot %2 CAS No;7553-56-2
Yardımcı maddeler ve miktarı % Sodyum İyodür %2,5 Etil Alkol %50

Bakterisid etkisi nedeniyle ameliyat öncesi ve yaralarda derinin dezenfeksiyonunda ve antiseptik amaçla kullanılır. Ayrıca 1 litre suya 3-4 damla damlatılmak sureti ile gerektiğinde su dezenfeksiyonu için de kullanılabilir.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

* Kişisel hijyeni korumak ve sürdürmek,
* Sulandırılmadan kullanıma hazır, su ve sabun gerektirmeyen her ortamda rahatlıkla kullanılabilir,
* Muayenelerde mutlak suretle kullanılmak üzere,
* Klinik ve muayenelerde enjeksiyon, ponksiyon öncesi antisepsisinde,
* Ameliyat ve yoğun bakım servisleri gibi tüm riskli alanlarda hijyenik ve cerrahi antisepsislerde,
* El ve cilt hijyeninin gerek görüldüğü tüm yerlerde,

25 oC’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar kullanınız.
Ürünün 25 oC’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

MERKEZ TENTÜRDİYOT®, 50ml, 100ml, 200ml,250 ml, 500 ml ve 1000 ml ‘lik ambalajlarda bulunmaktadır.