KLORHEKSOL ORAL SPREY | 30 ML

ÜRÜN TİPİ (1)
KULLANICI GRUBU: GENEL HALK
FORMÜLASYON ŞEKLİ (SIVI)
(Kimyasal adı; CAS Numarası)
Klorheksidin glukonat  % 0.2,
CAS No;18472-51-0 Etil alkol %7(h/h) CAS No;64-17-5
Yardımcı maddeler Propilen glikol 400, Gliserin ve Menthol içerir.
KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:
S. aureus, , P. aeruginosa,E. Coli. Candida albicans
Klorheksidin glukonat , bakterisid etkili katyonik bir antiseptiktir. KLORHEKSOL ORAL SPREY®’in etken maddesi olan klorheksidin glukonat pozitif yüklü olduğundan ,ağız çalkalanması sırasında , negatif bir yüke sahip olan diş, plak ve oral mukoza yüzeylerine ve instraselüler komponentlerin zayıflamasına neden olan mikroorganizmaların hücre duvarı üzerine adsorbe olarak bakteri hücre membranının parçalanmasına neden olur. Klorheksidin glukonat adsorbe olduğu bu yerlerden 24 saat süresince kademeli olarak salınır. Bu salınma bakteriyostatik etkinin devamını sağlar.
Farmakokinetik çalışmalar göstermiştir ki, çalkalamayı takiben klorheksidin glukonat’ın  yaklaşık %30’u oral kavitede kalır ve ağızdaki sıvılar içine yavaş yavaş salınır.
Çalışmalar klorheksidin glukonatın gastro intestinal kanaldan absorbsiyonunun çok az olduğunu göstermiştir.
Mekanik diş temizliği yapıldıktan sonra, ağız bol miktarda su ile çalkalanıp diş macunu atıkları iyice uzaklaştırılmalıdır.
KLORHEKSOL  ORAL SPREY® sabah ve akşam  bir defada 5-6 kez püskürtmek suretiyle  kullanılır.
Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalıdır.
Kullanıldıktan sonra 30 dakika boyunca bir şey yiyilip içilmemesi önerilir.
–          İlk uygulamadan önce düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın.
–   Sprey ucundaki aplikatörü istenilen bölgeye yönlendirerek püskürtün. Bu işlemi en az 4 kez tekrarlayınız.
Şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayınız
–  Kullanmadan önce etiketi kullanım kılavuzunu okuyunuz.
–  Çocuklardan, Gıda ve Hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
– İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, Kullanım talimatına uyunuz.
– Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Gingivitis tedavisinde ve önlenmesinde, akut nekrotize ülseratif  gingivitis tedavisinde, enfeksiyon ve enflamasyon artışına aracılık eden plak ve ağız içi enfeksiyonları azaltma ve iyileştirmeyi hızlandırmak için, periodontal operasyonları takiben profilatik amaçla, protezin yıpranmasıyla birlikte bakteriyel ya da fungal etkilerin neden olduğu oral mukoza enflamasyonlarının tedavisinde(stomatitis), minör aft ülserinde (aphtous stomatitis),dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak, çeşitli nedenlerden dolayı diş temizliği yapamayan kişilerde (periodontal veya diğer oral operasyonları geçirmiş kimseler,mental ya da fiziksel özürlü kişiler gibi) ağız hijyeninin sağlanması amacıyla , orafarenks bölgesindeki enfeksiyonlarda ( faranjit, laranjit, tonsilit vb)  ve bu bölgedeki operasyonlar sonrasında  tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

25oC ’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar  kullanınız.
Ürünün 25 oC’nin altında  muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.
Korheksol Oral Sprey ağız içinde , dil ve diş üzerinde renk değişikliklerine neden olabilir. Dil üzerindeki renk değişikliği yüzeysel  hücreler üzerindeki  glikoproteinlerin pigmentasyonuna bağlıdır. KLORHEKSOL ORAL SPREY® kullanımı kesildikten sonra boyanmış hücre katmanlarında birikme  gerçekleşmeyeceğinden renk değişikliği kendiliğinden ortadan kalkar.
Ender de olsa, bazı hastalarda KLORHEKSOL  ORAL SPREY® ile tedavi sırasında tad almada değişiklikler oluşabilir. Tad alma duyusundaki değişikliklerin devamlı olduğu bir vaka bildirilmemiştir.
KLORHEKSOL  ORAL SPREY® kullanıldığında aşağıdaki etkiler sürekli devam ediyorsa , ya da günlük yaşamı etkileyecek kadar rahatsızlık veriyorsa doktora başvurulabilir.
–          Tad almada değişiklik, dilde yanma hissi.
–          KLORHEKSOL  ORAL SPREY® ‘in  endikasyonları, mekanik ağız temizliğinin güç olduğu ağızlar ya da bölgelere yönelik olduğundan doğal olarak dişler üzerinde biriken ancak patojenitesi olmayan plağın salyadaki iyonlarla mineralizasyonu söz konusu olduğu için dişlerde izafi olarak tartar oluşumunda artma,
–          Dişlerde, ağızda, diş dolgusunda, protezlerde oluşan renk değişikliğinin hastanın yaptığı mekanik temizliğe rağmen geçmemesi.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
Haricen, sulandırılmadan kullanılır. Yalnızca ağız içinde kullanılır,göz, kulak ve burun mukozaları ile beyin zarına temasından kaçınılmalıdır. Kafa ve omurga yaralanmalarında ve perfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi kullanılması sakıncalıdır. Ağız içinde , dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.
–          12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
–          12 yaş ve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.
–          Kesinlikle yutulmamalıdır.
–          Doktorunuza ve eczacınıza danışmadan kullanmayınız.
–          Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.
–          Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
–          Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
–          Acı,şişkinlik veya ağızın tahrişi durumunda ürünü kullanmayı bırakın ve bir sağlık uzmanına danışın.
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
–          R52/53- Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
–          S2-Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun
–          S7/47-Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 o C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
–          S25-Göz ile temasından sakının.
–          S26-Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
–          S46-Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun,kabı veya etiketi gösterin.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml, 200 ml pet   şişede ve 30 ml‘lik oral aplikatörlü plastik ambalajlarda.