KLORHEKSOL GARGARA | 200 ML

ÜRÜN TİPİ (1)
KULLANICI GRUBU: GENEL HALK
FORMÜLASYON ŞEKLİ (SIVI)
(Kimyasal adı; CAS Numarası)
Klorheksidin glukonat  % 0.2, CAS No;18472-51-0
Etil alkol %7(h/h) CAS No;64-17-5
Yardımcı maddeler
Propilen glikol 400, Gliserin ve Menthol içerir.
KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:
S. aureus, , P. aeruginosa,E. Coli. Candida albicans
Klorheksidin glukonat , bakterisid etkili katyonik bir antiseptiktir. Klorheksol gargaranın etken maddesi olan klorheksidin glukonat pozitif yüklü olduğundan ,ağız çalkalanması sırasında , negatif bir yüke sahip olan diş, plak ve oral mukoza yüzeylerine ve instraselüler komponentlerin zayıflamasına neden olan mikroorganizmaların hücre duvarı üzerine adsorbe olarak bakteri hücre membranının parçalanmasına neden olur. Klorheksidin glukonat adsorbe olduğu bu yerlerden 24 saat süresince kademeli olarak salınır. Bu salınma bakteriyostatik etkinin devamını sağlar.
Farmakokinetik çalışmalar göstermiştir ki, çalkalamayı takiben klorheksidin glukonat’ın  yaklaşık %30’u oral kavitede kalır ve ağızdaki sıvılar içine yavaş yavaş salınır.
Çalışmalar klorheksidin glukonatın gastro intestinal kanaldan absorbsiyonunun çok az olduğunu göstermiştir.
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:
Klorheksidine karşı duyarlılık gösteren kişilerde kullanılmamalıdır.
Klorheksidin içeren antiseptik preparatlara karşı cilt üzerinde kullanıldığında reaksiyon gösteren kişiler gargara olarak kullanıldığında da intolerans gösterirler.
Mekanik diş temizliği yapıldıktan sonra, ağız bol miktarda su ile çalkalanıp diş macunu atıkları iyice uzaklaştırılmalıdır.
Klorheksol Gargara günde 2 kez, 10- 15 ml kadar ağza alınarak ağız yaklaşık 1 dakika çalkalanır.
Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalıdır.
Kullanıldıktan sonra 30 dakika boyunca bir şey yiyilip içilmemesi  önerilir.
Protezlerin temizliği için, protezler günde 2 kez 1-2 dakika Klorheksol Gargara içinde bırakılır. Ancak öncesinde protez yüzeyindeki renklenme potansiyeli olan glikoproteinlerin protez fırçası ile çok iyi temizlenmesi gerekir.
Hekim önerisine bağlı olarak, orofarengeal bölgedeki enfeksiyonlarda ve bu bölgedeki operasyonlar sonrasında günde iki kez bir ölçek (10-15 ml) Klorheksol Gargara ile 1 dakika gargara yapılır.
–  Kullanmadan önce etiketi kullanım kılavuzunu okuyunuz.
–  Çocuklardan, Gıda ve Hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
– İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, Kullanım talimatına uyunuz.
– Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Gingivitis tedavisinde ve önlenmesinde ,akut nekrotize ülseratif  gingivitis tedavisinde, enfeksiyon ve enflamasyon artışına aracılık eden plak ve ağız içi enfeksiyonları azaltma ve iyileştirmeyi hızlandırmak için, periodontal operasyonları takiben profilatik amaçla, protezin yıpranmasıyla birlikte bakteriyel ya da fungal etkilerin neden olduğu oral mukoza enflamasyonlarının tedavisinde(stomatitis), minör aft ülserinde (aphtous stomatitis),dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak, çeşitli nedenlerden dolayı diş temizliği yapamayan kişilerde (periodontal veya diğer oral operasyonları geçirmiş kimseler,mental ya da fiziksel özürlü kişiler gibi) ağız hijyeninin sağlanması amacıyla , orafarenks bölgesindeki enfeksiyonlarda ( faranjit, laranjit, tonsilit vb)  ve bu bölgedeki operasyonlar sonrasında  tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

25oC ’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar kullanınız.
Ürünün 25 oC’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.
Korheksol Gargara ağız içinde, dil ve diş üzerinde renk değişikliklerine neden olabilir. Dil üzerindeki renk değişikliği yüzeysel hücreler üzerindeki  glikoproteinlerin pigmentasyonuna bağlıdır. Klorheksol Gargara kullanımı kesildikten sonra boyanmış hücre katmanlarında birikme gerçekleşmeyeceğinden renk değişikliği kendiliğinden ortadan kalkar.
Ender de olsa, bazı hastalarda Klorheksol Gargara ile tedavi sırasında tad almada değişiklikler oluşabilir. Tat alma duyusundaki değişikliklerin devamlı olduğu bir vaka bildirilmemiştir.
Klorheksol Gargara kullanıldığında aşağıdaki etkiler sürekli devam ediyorsa, ya da günlük yaşamı etkileyecek kadar rahatsızlık veriyorsa doktora başvurulabilir.
– Tat almada değişiklik, dilde yanma hissi.
–  Klorheksol Gargara’nın endikasyonları, mekanik ağız temizliğinin güç olduğu ağızlar ya da bölgelere yönelik olduğundan doğal olarak dişler üzerinde biriken ancak patojenitesi olmayan plağın salyadaki iyonlarla mineralizasyonu söz konusu olduğu için dişlerde izafi olarak tartar oluşumunda artma,
–   Dişlerde, ağızda, diş dolgusunda, protezlerde oluşan renk değişikliğinin hastanın yaptığı mekanik temizliğe rağmen geçmemesi.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Haricen, sulandırılmadan kullanılır. Yalnızca ağız içinde kullanılır, göz, kulak ve burun mukozaları ile beyin zarına temasından kaçınılmalıdır. Kafa ve omurga yaralanmalarında ve perfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi kullanılması sakıncalıdır. Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.
–          12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
–          12 yaş ve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.
–          Kesinlikle yutulmamalıdır.
–          Doktorunuza ve eczacınıza danışmadan kullanmayınız.
–          Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.
–          Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
–          Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
–          Acı, şişkinlik veya ağzın tahrişi durumunda ürünü kullanmayı bırakın ve bir sağlık uzmanına danışın.
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
R52/53- Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
S2-Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun
S7/47-Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 o C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S25-Göz ile temasından sakının.
S26-Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S46-Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml, 200 ml pet şişede ve 30 ml‘lik oral aplikatörlü plastik ambalajlarda.